KLAUZULA INFORMACYJNA

W ZAKRESIE STOSOWANEGO  MONITORINGU WIZYJNEGO.

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego w ROD „Pod Dębem” w Grudziądzu, jest Zarząd- tel.  608-588-946 e-mail pod.debem@pzdtorun.pl

2.We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych

    osobowych przez  ROD „Pod Dębem” w ramach monitoringu można

    skontaktować się z prezesem Grażyną Műller

    tel 608-588-946 po  adresem e-mail: pod.debem@pzdtorun.pl

3.Zakres zgromadzonych danych w ramach monitoringu obejmuje

    Państwa wizerunek.

4.Celem przetwarzania danych osobowych, jest zapewnienie

    bezpieczeństwa na obszarze ROD „Pod Dębem”

5.ROD „Pod Dębem” nie stosuje tzw. profilowania, które polega na tworzeniu w oparciu o pozyskane informacje profili preferencji osób, których  dane dotyczą.

6.Dane gromadzone w ramach monitoringu mogą być przekazywane

    podmiotom świadczącym na rzecz Ogrodu usługi z zakresu ochrony

    fizycznej i obsługi systemów ochrony oraz organom ścigania i innym

    uprawnionym organom.

7.Dane osobowe gromadzone w ramach monitoringu nie będą

    przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

    8. Dane osobowe gromadzone w ramach monitoringu przechowywane

        są przez okres 30 dni, po czym są usuwane przez nadpisanie danych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do góry